ورکشاپ کار با مواد آکادمی مهرگستر - 6 شهریور 97

ارسال شده توسط
ورکشاپ کار با مواد آکادمی مهرگستر - 6 شهریور 97

دریافت لوح تقدیر از کمپانی گوچی و مستور

ارسال شده توسط
طی مراسمی که 27 تیر 97 در سالن آمفی تئاتر مرکز 3 فنی حرفه ای تبریز برگزار شد ، لوح تقدیری از طرف کمپانی گوچی ایتالیا و مستور به مرکز آموزشی نگاران نو تبریز تعلق یافت.